Toponimia de Gandesa - page 57

348. LA PEDRERA DE CASÒL:CasÒl.
349.
LA PEDRERA DE FORNÓS
: fornós. (El llibre «La Batalla del
Ebro», de L. M.
a
Mezquida, pàg. 48 —fotografia—, diu: «Pedrera de
Fornós, junto al Collet de Sant Salvador...».)
350. EL PLA DE
suNYERtloplàdesunyé.
S. P. de la Serra de la
Creu de la Saboga.
351.
EL PLA D'EN SENYOR DE BOIRA:
dànsinyódebòirae.
352. EL PLA DEFONTANET:fóntanét. S. P. del Coli de Batea (R. S.
C., 343).
353. EL PLA DE L'HOSPITAL:lóspital. S. P. Pia.
354. EL PLA DE vAQUER:baqué. S. P. del Prat.
355.
EL PLA DE «JOANILLO»:
juanillo. S. P. del Mas de Font.
356. EL PLA DE MONTLLAÓ:mónllaó. S. P. del Pia.
357. EL PLA DEL RoiET:roiét. S. P. de la Serra de les Puntes.
358. EL PLA DE xuTXA:detxútxae. S. P. de la Santa Bàrbara.
359. EL PLA DE JERRO:jèrro. (R. S. C., 435, Vda. de Secundino
Pedrola Vidal.)
360. EL PLA DEL FiLET:filét. (R. S. C., 54, Magdalena Boira Fon-
tanet.)
361. EL PLA DE cosso: còsso. S. P. de la Plana de Batea.
362.
LA PLANA DE CENTS:
planaedecéns. S. P. de la Coma d'en
Relia.
363.
LA PLANA DE BATEA D'ÀLVAREZ:
debatéaedàlbares.
364.
LA PLANA DE DALT:
dedal. (R. S. C., 317, Dolores Alcoverro
Vidal.)
365.
LA PLANA DE DALMAU:
daumau.
366.
LA PLANA CARNISSERA DE GINARI:
canicérsedejinàri.
367.
LA PLANA DE
T0us
:tòus. S. P. de la Basseta de Sants.
368.
EL PRAT DE
VAQUER:lopratdebaqué.
369.
EL PRAT DEL XOLLAT:
deltxóllàt.
370.
PRAT DE
PÀciEs:defassies.
Fassies és una deformació dialectal
de Pàcies, ben corrent fa tres i quatre segles a la nostra població. (Re-
gistrat al LI. de Baptismes del R. P. de G. a la pàg. 107, del dia 30 de
setembre de 1668.)
371.
LA PLANETA:
laplanétae. Denominació dels veins que tenen
més d'una plana, a la més petita de totes. R. S. C., 265.
372.
ELS QUATRE VENTS DE PANTALÓ:
losquàtrebénsdepantaló. S. P.
del Coli d'Alsina.
373.
LA SANTA BÀRBERA DEL
PRIMERENC:lasàntaebàrberaedelpri-
mérénc.
374.
LA SANTA BÀRBERA DEL XERO
: deltxèrO.
375. LA SANTA BÀRBERA DE «BERTOLO»:bér tólo.
376.
LA SERRA DE
suNYER:lasèrraedesunyé.
S. P. de la Creu de
la Saboga.
55
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...204
Powered by FlippingBook