Toponimia de Gandesa - page 61

BASSES, BASSOTS I FORNETS DE CALÇ
439.
LA BASSA DELS ERIÇONS:
labàsssedélsarisóns. Situada dalt del
massis de Pàndols.
440.
LA BASSA DE
L'ABELLER.-labéllé.
Situada a la Serra dei mateix
nom a la partida de la Serra de la Font de l'Aubà.
441.
LA BASSA D'EN GAIRE:
dangàire. Era la bassa que abastia les
cavalleries i bestiars de la Ciutat, situada entre la carretera de Bot,
les darreres cases del carrer d'Horta —el Portal d'Horta— i el Serrallo.
Van colgar-la l'any 1968 i ara s'hi ha inaugurat un pare infantil, cons-
truit pels joves d'Extensió Agraria, ajudats per la Caixa Provincial de
la Diputado i l'Ajuntament. Tret del llibre de D. del R. P. de G., diu:
«...Candia Estruel de edad de deuanys mori ofegada en labaça déla
present vila dita dengayre a 29 decembre de 1683...».
442.
LA BASSETA DE L'ARRUFAT:
delarrufàt. Situada a la partida
del Tossal.
443.
LA BASSA
D'ANASTAsi:dastàssio.
Situada a la Faixa Vedada.
444.
LA BASSA DEL BORRASQUER:
delbórrasqué. Situada al Ben-Hu-
fet, terme de Batea segons les noves medicions. Es una de les basses
més caractéristiques de Gandesa. Està construida sobre la mateixa roca
des de temps prehistòrics. A les terres treballades que l'envolten s'hi
troben abundants restes romans i prop d'ella, a un punt ait que do-
mina molta extensió de terreny, hi ha l'estació prehistórica del «Coli
del Moro del Borrasquer».
446.
LA BASSA DE BONASTRE:
debónàstre. Situada a la Serra del
mateix nom a la partida de la Serra de la Santa Bàrbara. Avui també
és coneguda, sobretot pels més jóves, per Bassa de Navarro.
446.
LA BASSETA DE BARRACA:
debarràcae. Situada a Vora-Vall en-
tre les Serres del Reino i de Barraca.
447.
EL BASSOTET DE
«BERTOLO
»:lobassótétdebartólo.
Situât a la
partida del Maset.
448.
LA BASSETA DE BASSASSA:
debassàssœ. Situada a Vora-Vall al
Barrane del Xollat.
59
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...204
Powered by FlippingBook