Toponimia de Gandesa - page 62

449.
EL FORNET DEL BONiQuiLLO:
lofornétdélboniquillo. Situât a la
Carruba al costat del carni de Corbera a Miravet.
450.
LA BASSETA DE BARRINA:
debarrínse. Situada a la partida de
la Carruba.
451.
EL BASSOT DE
BOTONET:lobassòtdebótónét.
Situât a la Serra
del Castell Nou.
452.
EL BASSOT DE BELART:
debélàrt. Situât a la Serra del Cas-
tell Nou.
453.
EL FORNET DE
coLL:decòll.
Situât a la Serra del mateix
n om,
a Vora-Vall.
454.
LA BASSA DEL COLL DE LA FONT:
delcòlldelafòn. Situada a la
partida del mateix nom i avui desapareguda. A sobre d'ella s'hi van
construir els dipòsits d'abastament d'aigües de la Ciutat portades de
la Fonteta.
455.
LA BASSA DEL CALAR:
delcalà. Situada a la partida del mateix
nom. Està enclavada al beli mig d'un poblat prehistòric i amb tota
certesa ja servia per l'abastament de la ramaderia en aquells moments.
456.
LA BASSETA DEL CARRO:
delcàrro. Situada a la Serra de l'Em-
palme.
457.
LA BASSA DE CASSUELO:
decassuélo. Situada a la partida de la
Cendrosa.
458.
EL BASSOT DE
CELo:decèlo.
Situât a la Serra de l'Empalme.
459.
LA BASSETA DEL «CONCEJAL DE
SAÚN»:delcónséjaldesaún. Si-
tuada al carni del Mas de Cavalier a la Serra de l'Empalme.
460.
LA BASSA DE COLLO-VERD:
decóllóbèrt. Situada a la partida
del Castell Nou.
461.
EL FORNET DE CANALDA:
decanàldas. Situât a Vora-Vall.
462.
EL BASSOT DE
coRALET:decoralét. Situât a la partida del Grau
al costat de la carretera d'Aragó.
464.
LA BASSETA DE CASALS:
decasàls. Situada a Vora-Vall.
464.
LA BASSETA DE LA CAPELLETA:
delacapéllétae. Situada a la
finca del mateix nom.
. 465.
LA BASSETA DE
CARAFA:decaràffae.
Situada a la Serra de Marti.
466.
EL FORNET DE
coT
:decót. Situât a la Vali del Frare.
467.
EL BASSQT CREMAT:
crémàt. Situât a la partida del Roure a
la mateixa partició amb el terme de Vilalba.
468 . EL BASSOT DE CATALÀ:
decatalà. Situât a la Serra de Ies Puntes.
469.
EL BASSOT DE CATXATXOC:
decatxàxòc. Situât a la partida
de la Serra de la Basseta de Sants.
470.
LA BASSETA DEL coRB:
delcòrb. Situada al massis de Pàndols.
471.
LA BASSA DEL «DOROTEO»
:deldórótéo. Situada a la Serra de la
Creu de la Saboga.
472.
LA BASSA DE DALMAU:
dedàumàu. Situada al Mas del mateix
nom i avui coneguda, pels més joves, per la Bassa del Barò.
60
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...204
Powered by FlippingBook