Toponimia de Gandesa - page 65

511.
LA BASSETA DE MINGUET:
deminguét. Situada a la partida del
Mas de la Font de l'Aubà.
512.
LA BASSETA DEL «MANDO»
:delmando. Situada a la Serra del
terme de Batea.
513.
EL BASSOT DEL
MossET: delmóssét. Situât a la partida de la
Serra de les Puntes.
514.
LA BASSA DE MANYA:
demanyà. Situada a la partida de la
Serra de L'Empalme.
515.
EL BASSOT DE MALÎSIA:
demalicsiœ. Situât a la partida del
Tossal. Noteu, si us plau, que el mot «malîsia» hom el pronuncia sem-
pre «malicsiae».
516.
LA BASSA DE JOANET DE MENA:
dejuanétdeménae. Situada a la
partida de la Serra del Terme de Batea.
517.
LA BASSETA DE
MORTALLA:demórtàllae.
Situada a la partida
del Faristol.
518.
LA BASSA DE MATA-ARANYES:
demàtœrànyes. Situada a la par-
tida de la Carruba i es característica pel fet de partir quatre termes:
Gandesa, el Pinell, Benisanet, i Corbera.
519.
LA BASSA DEL MAS DE
MINGUET
:
delmasdeminguét. Situada a
la partida del Maset.
520.
EL BASSOTET DE MARINO
:demarino. Situât a la partida de la
Cendrosa.
521.
EL BASSOT DE MENA:
deménae. Situât a la Coma d'en Bonet.
522.
EL BASSOT DE MUSSA:
demússae. Situât a la partida de Vora-
Vall.
523.
EL BASSOT DE MALA FUSTA:
demàlaefustœ. Situât a la partida
de Vora-Vall.
524.
EL BASSOT DE «BIENVENIDO»:
denído. Situât a la partida de la
Guardiola.
525.
EL BASSOT DEL NOTARI PASQUAL:
delnotàripasquàl. Situât a la
partida del Tossal.
526.
LA BASSA DE NAVARRO
.-denabàrro. Situada a la partida del
Tossal i coneguda també per la Bassa de «Dalmacio».
527.
LA BASSA
D'ORIENT:daurién.
Situada a la partida del mateix
nom.
528.
LA BASSA DE LA PERA
joANA:delapéraejuanœ.
Situada a la
partida del mateix nom.
529.
LA BASSETA DEL PARDO:
delpàrdo. Situada a la Serra de l'Em-
palme al costat del carni o carrerada de partició deis termes de Gandesa
i Batea. Fa poc ha desaparegut en eixamplar el carni.
530.
EL BASSOTET DE
PUNYENo:depunyéno.
Situât a la partida
del Calar.
531.
LA BASSA DEL PANXU:
delpàntxu. Situada a la Serra de l'Em-
palmè a la Serra del mateix nom, encara que al terme de Batea.
63
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...204
Powered by FlippingBook