Toponimia de Gandesa - page 66

532.
LA BASSETA DEL PLA DE SERVETO:
delplàdeserbéto. Situada a
la partida deis Garidells al costat del carni i a pocs metres de la par-
tido deis termes de Corbera amb Gandesa. Ha desaparegut i a sobre
seu s'ha construit una torre de camp.
533.
LA BASSA DE
PÒLIT:depolit. Situada a la partida del Castell
Nou.
534.
EL BASSOTET DE LA
PUS-PUS:delapúspús. Situat a la partida
del Tossal.
535.
EL BASSOT DEL
PRIMO:delprimo. Situat a la partida del Cas-
tell Nou.
536.
EL BASSOT DELS PRATS:
delspràts. Situada a la partida del
mateix nom.
537.
LA BASSETA DE PERELLÓ:
depérélló. Situada a la partida de
la Coma d'en Pou.
538.
EL BASSOTET DE
«PELIGRO»:depéligro. Situat a la partida del
Grau.
539.
LA BASSA DE
POLL:depóll. Situada a la partida de la Cendrosa.
540.
LA BASSETA DE PERDIS:
depèrdis. Situada a la partida del
Castell Nou.
541.
LA BASSA DE
PAu:depàu. Situada a la partida de la Carruba
i coneguda també per la Bassa de la Carruba o del Frare.
542.
LA BASSA DE piNYOL:
depinyòl. Situada a la partida dels Ga-
ridells i colgada des de fa bastants anys. L'indret és actualment més
conegut per les Pinyoles.
543.
LA BASSETA DE LA
piTxoLA:delapitxòl8e. Situada a la Serra
del Castell Nou.
544.
LA BASSETA DE PAU-PAU:
depàupàu. Situada a la partida de
la Creu de Blanc.
545.
EL BASSOT DEL
Roio:delróio. Situat a la Serra del Castell Nou.
546.
LA BASSETA DEL ROGET DE
FREDES-.delrójétdefrédes. Situada a
la partida de la Font de l'Aubà.
547.
EL FORNET DEL Roio:
delróio. Situat a la partida de la Santa
Bàrbara.
548.
EL BASSOT DE
SARió:desarió. Situat al Mas de Sixte, al Mas
d'en Grau.
549.
EL BASSOT DEL
SAMBULLO:delsambúllo. Situat a la Vali del
Frare.
550.
LA BASSETA DEL SURDO:
delsúrdo. Situada a la partida del
Maset.
551.
LA BASSETA DE
suNYER:desunyé. Situada a la partida de la
Serra de Marti.
552.
EL BASSOTET DE SARPA:
desàrpas. Situat a la Coma d'en Pou.
553.
LA BASSETA DE
soRET:desórét. Situada a la partida de la Pe-
drera.
64
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...204
Powered by FlippingBook