Toponimia de Gandesa - page 67

554.
LA BASSETA DE
sEGÚ:desegú. Situada a la Serra de l'Empalme.
555.
LA BASSETA DE
SANTS:desàns.
Situada a la partida del mateix
nom, a la mateixa partició del terme de Corbera amb Gandesa però
dintre del primer.
556.
LA BASSETA DEL SEGALL:
delségàll. Situada a la partida de la
Guardiola.
557.
LA BASSETA DE
SOLÉ:desolé.
Situada a la partida de la Serra
de l'Empalme.
558.
LA BASSA DE
soRET:desórét. Situada a la partida de la Pera
Joana.
559.
LA BASSETA DE
SEDÒ-.desédó.
Situada a la partida de la
Carruba.
560. LA BASSA DEL MUSIC DEL SECÀ:
delmùsicdelsécà. Situada a la
Serra de la Pera Joana.
561.
LA BASSA DEL
«TOLEDANO»:deltolédàno.
Situada a la Guar-
diola.
562.
LA BASSA DE TIMBALES:
detimbàles. Situada a la partida de
Vora-Vall.
563.
EL BASSOTET DEL TOTO:
deltóto. Situai a la partida de la Santa
Bàrbara.
564.
EL BASSOTET DEL TRONC:
deltrónc. Situat a la partida de la
Serra de l'Empalme.
565.
LA BASSA DEL
TOPET:deltopét.
Situada a la partida del Mas
d'en Sunyer, i actualment desapareguda.
566.
EL BASSOT DEL VELLET DE SARIÓ:
delbéllétdesarió. Situat a la
partida del Mas d'en Grau.
567.
LA BASSA D'URGELLES:
dargilés. Situada a la partida de la
Coma d'en Pou. Es tracta d'una deformado del cognom Urgellés.
R. P. de G. al LI. de B. de l'any 1654, diu: «...4 d'agost.Jaume Ur-
gellés...».
568.
LA BASSA DE VERDALA:
deberdàlse. Situada a la partida de la
Guardiola.
569.
LA BASSA D'EN VIDAL:
danbidàl. Situada al Mas del mateix
nom.
570.
EL BASSOT DE VALLS:
debàlls. Situat a la partida del Corrai
d'en Claret.
571.
LA BASSETA DE VINYES:
debinyes. Situada a la partida del
Prat.
572.
LA BASSA DEL XAPARRO:
deltxapàrro. Situada a la partida del
Castell Nou.
573.
LA BASSA DE
XUTXA:dexútxae.
Situada a la partida de la Serra
de la Santa Bàrbara.
574. EL BASSOT DE xicxET: dexitxét. Situat a la partida de la Ca-
rruba.
65
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...204
Powered by FlippingBook