Toponimia de Gandesa - page 71

COLLS, SERRES I TURONS
591.
EL COLL ALT DE MEi x:
locòllaldeméix. Situât entre les par-
tides de la Guardiola i la Cendrosa. Altitud de 397 métrés. Totes les
altituds resenyades són de la Direcció General de l'Institut Geogràfic
i Cadastral, de la seva edició de l'any 1926.
592.
EL COLL
D'Ascórdascó. Situât entre el Messerol i la carretera
de Vilalba. Alt. 320 m.
593.
EL COLL DE TOMASO:
detómasó. Situât a la partida de la Santa
Bàrbara.
594. EL COLL DE BERT0L0:debér tól0.
Situât a la partida de la
Santa Bàrbara.
595.
EL COLL DE BONASTRE:
debónàstre. Situât a la partida de la
Santa Bàrbara. Alt. 470 m.
596.
EL COLL DE
BORRETES:debórrétes.
Situât a la Serra de la Vali
d'en Cubera.
597.
EL COLL DE LA CARRERADA CENTRAL:
delacarréràdascéntràl.
Situât a la Coma d'en Bonet.
598.
EL COLL DEL CORRAL D'EN CLARET:
delcórràldànclarét. Situât
a la partida del nom. Alt. 440 m.
599.
EL COLL DE
CAMPANALs:deeampanàls. Situât a la partida de
la Costa del Moli.
600.
EL COLL D'EN
CANAR:dàneanà.
Situât al carni de la Font-
calda. Es l'unie pas possible entre la Serra de Pàndols i la Serra del
Crestall. Alt. 500 m. Del llibre del R. P. G. de Baptismes de l'any 1570,
treiem la segiient nota escrita per Onofrius Cathala (textualment) que
diu: «Notarem mirabilem peruenta processione ad collassitum dcal-
Canar capit deus optimus». «Sit memoria posteris et sumffo». I del
Llibre de D. del R. P. de G.: «...Bernât de Pauls mori al coli del canar
de algun accident a 3 de décembre 1679...».
En aquest topònim hi caben diferents significats: à) d'en Canar
o propietari del indret;
b)
d'Alcanar o poble molt llunyà que en certs
dies clars hom el divisa des de l'indret; c) d'acanar o lloc des d'on es
69
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...204
Powered by FlippingBook