Toponimia de Gandesa - page 72

medien els terrenys dels voltants; i,
e)
de canar o pas estret entre dues
muntanyes. Si bé el text llati sembla significar de ca'l Canar creiem
i optem pel darrer: Coli del Canar, encara que posteriorment la parla
popular li hagi afeigit aquest
en
(que sona
an)
que vol suposar: «pro-
pietat d'aigu».
601.
EL COLL DE LA COMA D'EN POU:
delacómsedànpóu. Situât a la
partida del mateix nom. Alt. 382 m.
602.
EL COLL DEL CALVARI
: delcalbàri. Situât a l'indret del nom.
«La Fontcalda», del Dr. J. B. Manyà, a la pàg. 60, diu: «...l'altra mes
sumptuosa, al coli del Calvari...».
603.
EL COLL DE FRANXO:
defràntxo. Situât entre la Guardiola i
la Pedrera.
604.
EL COLL DEL FREGINAL:
delfriginàl. Situât a la Coma d'en
Pou.
605.
EL COLL DE LA
FONT:delafòn.
Situât a l'indret del mateix
nom. Alt. 448 m.
606.
EL COLL DELS GIRONESOS
:delsgironesos. Situât entre la Coma
d'en Relia i els Gironesos del terme de Corbera. Alt. 396 m.
607.
EL COLL DEL GALERA:
delgalérà. Situât a la Pedrera.
608.
EL COLL DEL GUIX:
delguix. Situât a la Costa del Moli.
609.
EL COLL DEL MAS DE VIDAL:
delmasdebidàl. Situât a l'indret
del mateix nom.
610.
EL COLL DE LA MALLO
LA:
delamallôlœ. Situât a la partida
del mateix nom.
611.
EL COLL DEL MAS DE LA VELLA:
delmasdelabéllœ. Situât a la
Cendrosa.
612.
EL COLL DE MARIET:
demariét. Situât a la Serra de l'Empal-
me i és el punt mes alt de Gandesa de la zona de conreus. Alt. 500 m.
613.
EL COLL DE MINGARRA:
demingàrrœ. Situât a la Guardiola.
614.
EL COLL DEL
M0R0:delmôr0. Situât a la partida del Calar.
Encara que hi hagi diferents indrets coneguts per Coli del Moro, aquest
és el més conegut i quan algù parla d'eli no li posa el qualificatiu de
Calar. Quan hom parla dels altres els qualifica; exemples: del Xollat
o del Borrasquer. Alt. 475 m.
615.
EL COLL DEL MORO DEL XOLLAT:
deltxóllàt. Situât a la partida
del Castell Nou. Alt. 480 m. Del llibre «Notes d'Història de Gandesa»
del Dr. Joan Bta. Manyà, a la pàg. 214, treiem el segiient: «la deno-
minació "Coll del Moro", si s'hagués de prendre en el sentit estricte,
indicarla que fou aquell el Hoc habitat pels gandesans anteriors a la
reconquesta...».
616.
EL COLL DEL NINYO:
delninyo. Situât entre les partides de la
Plana i el Coll de la Font.
617.
EL COLL DE LLOBETA:
dellóbétas. Situât entre les partides del
Mas de Font i el Mas d'en Grau.
70
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...204
Powered by FlippingBook