Toponimia de Gandesa - page 76

649.
LA SERRA DE LA COMA D'EN RELLA:
delacómaedánréllae. Si-
tuada a la partida del mateix nom. Alt. 396 m.
650.
LA SERRA DE LA CREU DE LA SABOGA:
delacréudelasabogae. Si-
tuada a la partida del mateix nom. Alt. 440 m.
651.
LA SERRA DE L'EMPALME.
Situada a la partida del mateix
nom. Alt. 460 m.
652.
LA SERRA DE LA FONT DE L'AUBA:
delafóndeláubá. Situada a la
partida del mateix nom. Alt. 462 m.
653.
LA SERRA DEL
Guix:delguíx.
Situada entre el Barranc de la
Coma d'en Rella i el Mas de Vilanova de Corbera. Alt. 355 m.
654.
LA SERRA DEL MASET:
delmasét. Situada a la partida del ma-
teix nom. Alt. 380 m.
655.
LA SERRA DE MARTÍ:
demartí. Situada a la Serra del mateix
nom. Alt. 440 m.
656.
LA SERRA DE
PÁNDOLS:depándols.
Situada al terme del Pinell
pero el nostre terme parteix per la cresta occidental. Corre de nord a
sud i va des del riu de la Teuleria al Canaletes. Té al seu davant la
Serra de Volendins i a la dreta la Mola d'Irto i Cavalls. Al seu darrera
el Pinell i l'Ebre. Alt. 705 m.
657.
LA SERRA DEL PEBRER:
delpébré. Situada entre els Garidells i
la Carruba. El Hibre de Luis M.
a
Mezquida, «La Batalla del Ebro»,
a la pág. 105, diu: «... al este del Espolón o Aguja (cota 585) denomi-
nada Muntanya deis Pebrers...».
658.
LA SERRA DE LES PUNTES:
delespúntes. Situada a la partida del
mateix nom, es denomina així perqué d'ella parteixen la majoria de
les serres que l'envolten. Alt 470 m.
659.
LA SERRA DEL
PEIRÓ:delpeiro.
Situada entre el Mas d'en
Sunyer i el Peiró. Alt. 504 m.
660.
LA SERRA DE LA PERA JOANA:
delapéraejuánae. Situada a la
partida del mateix nom. Alt. 480 m.
661.
LA SERRA DE LA SANTA BARBARA:
delasánteebárbérae. Situada
a la partida del mateix nom. Alt. 470 m.
662.
LA SERRA DE LA SOLANA:
delasólanae. Situada entre el Mas
d'en Sunyer i el Mas d'en Torner. Alt. 500 m.
663.
LA SERRA DEL TOSSAL:
deltóssál. Situada a la partida del ma-
teix nom. Alt. 400 m.
664.
LA SERRA DE LA VALL DE CANYELLES:
decanyélles. Situada entre
el Mas d'en Grau i la Vall de Canyelles de Corbera. Alt. 442 m.
665.
LA SERRA DE LA VALL D'EN CUBERA:
delabálldáncubérae. Situa-
da a la partida del mateix nom. Alt. 440 m.
666.
LA SERRA DE VORA-VALL:
debóraebáll. Situada a la partida
del mateix nom. Alt. 440 m.
667.
LA SERRA DELS VOLENDINS:
delsbólándíns. Situada entre els
Barrancs de Puig Cavaller i la partida de la Vall del Frare. Alt. 687 m.
74
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...204
Powered by FlippingBook