Toponimia de Gandesa - page 79

BARRANCS
677.
EL RACÓ DE
«L'ABADEJO»:loracódelabadéixo.
Situât sobre el
Carni de la Fontcalda a l'obaga del massis de Pàndols. El mot abadeixo
és la forma dialectal gandesana, molt corrent en el nostre parlar, del
«bacallà».
678.
EL BARRANO DE L'ALGARS:
delalgà. Situât entre els termes del
Pinell i Gandesa, els quais parteix. Baixa de dalt de Pàndols i fa cap
al Riu Canaletes.
679.
ELS CANALS DE «BENITO»:
loscanàlsdebénito. Es un braç del
Barrane de les Caragoles.
680.
EL BARRANO DEL COSCOLL:
lobarràncdelcóscóll. Situât entre
la Mola de la Fusta i la Costa del Moli.
681.
EL BARRANO DE LA COSTA:
delacôstœ. Situât entre la Mola
de la Fusta i la Serra del Crestall. Es coneix per aquest nom perquè
per eli hi discorre la costa del carni de la Fontcalda.
682.
EL BARRANO DE LA CARRUBA:
delacarrûbœ. Situât a la partida
del nom i fa cap al riu de la Teuleria.
683.
EL BARRANC DE
CANTERILL:decantérill.
Baixa del Puig de
l'Aliga al riu de la Teuleria.
684.
EL BARRANO DE LES CARRUBETES:
delescarrubétes. Es un braç
del barranc de Canterill.
685.
EL BARRANC DE LA COSTA DEL
MOLI:delacòstaedelmóli. Situât
a l'indret del nom.
686.
EL RACÓ DE
cAGAPAELLEs:decàgœpaélles.
Situât al mas d'en
Sunyer a la falda de Puig Cavalier.
687.
EL BARRANC DEL CASTELL NOU:
delcastéllnòu. Situât a l'indret
del mateix nom.
688.
EL BARRANC DE LA
cuBA
:delacûbœ.
Situât entre el terme de
Gandesa i Corbera per la Serra del Pebrer.
689.
EL BARRANC DE CASOL:
decàsòl. Situât a la Pedrera.
690.
EL BARRANC DEL CALVARI:
delcalbàri. Situât al Perdigó.
77
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...204
Powered by FlippingBook