Toponimia de Gandesa - page 84

764.
EL BARRANO DE SANT MARC:
desànmarc. Situât entre la Mola
d'Irto i la Carruba.
765. EL BARRANO DE SOLDRÀ:
desoldrà. Situât entre les Serres de
les Puntes i Vora-Vall.
766.
EL BARRANO DE
suNYER:desunyé. Situât a la Guardiola.
767.
EL BARRANO DE SARPA:
desàrpae. Situât a la Coma d'en Pou.
768.
EL BARRANO DE
TOMASET:detomasét.
Situât a la partida de
la Teuleria.
769.
EL BARRANO DEL TOSSAL:
deltóssàl. Situât a la partida del nom.
770.
EL BARRANO DEL TOTO:
deltóto. Situât a la partida de la Serra
de la Santa Barbara.
771.
EL BARRANO DE
VERDALA:debérdàlœ.
Situât a la Guardiola.
772.
EL BARRANO DEL XAPARRO:
deltxapàrro. Situât a Vora-Vall.
773.
EL BARRANQUET DELS «x0RR0S» : de l s t xôr r0s.
Situât a la Serra
del Crestall. Consulteu, si us plau, el topònim 1071.
82
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...204
Powered by FlippingBook