Toponimia de Gandesa - page 86

que cap fet historie ho justifiqui. Només quan, havent deixat el terme
de Corbera i entra al de Benisanet, l'aigua es perd per sota la sorra
i fa cap a l'Ebre totalment eixut. Tret del llibre «Batalla del Ebro», de
Luis M.
a
Mezquida, a la pàg. 46, diu: «...cubriendo sus unidades la to-
talidad de la Vali del Riu Sec...» i en el Mapa n.° 1 consta com a «Riuet
Aubà».
783.
LA VALL DEL FRARE:
delflàre. Conegut per Valí de Navarro
pels de Gandesa, de Blasco pels de Bot i de Mateu pels de Prat del
Comte (consulteu, si us plau, el topònim 28). Es subsidiari del Riu Ca-
naletes i recorre tota la vali del mateix nom, entre els massissos de
Pàndols i Crestall per l'est, i els Volendins per l'oest.
784.
LA VALL DE GANDESA:
degandésae. Coneguda també pel Ba-
rrane de Riello. Comenta a la Cendrosa i fa cap al riu de la Canaleta
per Mas de Riello, al terme de Bot.
785. ELRIU DELMASDELAVELLA:delmasdelabéllae. Ve de la Cen-
drosa, passa per l'indret del mateix nom i, juntament amb el Barrane
de Redó i el del Pi Gros, s'uneix al Riu de la Canaleta. Tret del llibre
««Historia de los Siete Sitios de Gandesa» d'Antonio Magrinyà, pàg. 28,
diu: «...llegaron al Mas de la Bella y allí en el barranco bebieron de
aquellas aguas...». ,
786.
EL RIU DE LA TEULERIA:
delatéuleríae. Conegut també pel riu
de la Fonteta. Comenta al Peiró i fa cap a l'Ebre al terme del Pinell.
787.
voRA
-AVALL:bòraebàll. Es la segona gran vall gandesana que
neix a la Serra de les Puntes. Discorre pels termes de Gandesa, Batea,
Vilalba i la Pobla (consulteu, si us plau, el topònim 27).
788.
LA VALL DEL MESSEROL:
delmésseròl. Situada a la partida
del mateix nom i és subsidiaria del Riu de la Font de l'Aubà.
789.
LA VALL D'EN RAFART:
Topònim pretèrit. El llibre «Notes
d'història de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manyà, a les pàgs. 302-303,
diu: «...la vall d'en Rafart (una partida del terme municipal: pinar),
que per la banda del nord a sirso sive tramontana parteix amb els
comuns de la vila..., designacions onomàstiques avui difícils d'identi-
ficar...».
84
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...204
Powered by FlippingBook