Toponimia de Gandesa - page 88

parla del «pontazgo» i això fa creure que el senyor seria estranger o
l'impost de procedència castellana.
800.
EL CAP DE LA COSTA:
locàpdelacòstae. Situat al carni de la
Fontcalda entre la Mola de la Fusta i la Serra del Crestall. De «Notes
d'Història de Gandesa», del Dr. Joan Bta. Manyà, treiem de la pàg. 269,
el següent: «...com el de la font de dalt i el del cap de la costa de la
Fontcalda, al Coli d'en Canar...».
801.
EL CEMENTIRI
Nouilocéméntèrinòu. Situat a la partida de
l'Abellar. El llibre «Batalla del Ebro», de Luis M.
a
Mezquida, a la
pàg. 75, diu: «...En el cementerio nuevo se enterraron...».
802.
EL CEMENTIRI VELL:
bèli. Situat al Messerol i actualment
destinat a zona esportiva. Del llibre «Notes d'Història de Gandesa», del
Dr. Joan Bta. Manyà, treiem de la pàg .304: «...al costat del fossar
vell del carni de Corbera...».
803.
ELS CEPS DE SARMENT DEL
TossAL
:loscépsdesarméndeltòssal.
Situats al Tossal i són caracteristics per esser els únics que quedaren
després de la malaltia de la filoxera.
804.
LA COSTA DE SARIÓ:
lacòstaedesarió. Situada a la carretera
de Vilalba a la partida del nom.
805.
LA COSTA DE SANT
A
NTONI:
desanantòni. Situada a la carre-
tera de Vilalba i coneguda també per la Costa de Mariet.
806.
LA COSTA DE LA FONTCALDA:
delafuncàlda. Situada al carni
del mateix nom (consulteu, si us plau, la nota del 800).
807.
LA COSTA DEL
MANYO:delmànyo.
Situada al Carni de la Creu.
808.
LA COSTA
D
'ESPANTA
-Rucs
:daspàntserrùcs.
Situada al carni de
la Fontcalda. «Poesies Populars Gandesanes», de Joaquim Serres,
a la pàg. 43, diu: «...la Monja i Frare també, la Costa d'espanta rucs,
Pàndols i Mas d'en Torner...».
809.
LA COSTA DE SALTABALCONS:
desàltaebalcóns. Situada al Carni
de la Santa Bàrbara.
810. LA COSTA DE L'ESCOLÀ:
delàscólà. Situada al carni de la Coma
d'en Relia.
811.
LA COSTA DE LA CARRUBA:
delacarrúbae. Situada al carni del
mateix nom.
- 812.
LA COSTA DEL COLLET DE LES
FORQUES:delcóllétdelesfórques.
Situada al carni dels Garidells.
813.
LA COSTA DEL REINO:
delréino. Situada al carni dels Garidells.
814.
LA COSTA DEL MAS D'EN SUNYER:
delmasdànsunyé. Situada a
la partida del mateix nom.
815.
LA COSTA DE
L'ABELLER:delabéllé.
Situada al carni de la Coma
d'en Bonet.
816.
LA COSTA DE MAQUIS:
demàquis. Situada al carni de la Santa
Bàrbara.
817.
LA COSTA D'ORIENT:
daurién. Situada al Carni de les Puntes.
86
1...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,...204
Powered by FlippingBook