Toponimia de Gandesa - page 9

PRÒLEG
Essent el Doctor Joan Bta. Manyà el gandesà mes representatiu
en el camp de les lletres, igual erudii com investigador, vaig dema-
nar-lì un pròleg per al meu treball toponimie i antroponimie. Va en-
viar-me'l a manera de lletra, i diu:
«Amie Monner: tinc davant meu el teu escrit sobre
Toponimia
de Gandesa i del seu terme municipal.
L'he llegit i repassat amb
früició creixent. Sé per experiencia la feina que suposen aquesta mena
d'escrits, i et felicito sincerament d'haver-la jet a consciència. Entre
les disbauxes, extravagàncies i desviacions moráis, que són el trist
patrimoni de bona part de la joventut d'avui, per al veli intettectual
que sóc jo, és ben agrados de trobar en el meu mateix poblé esperits
com tu que no viuen tancats en puerilitats esportives, ni àdhuc en les
justes exigències d'una professió social, sino que tenen temps i energies
per dedicar-Ies a l'estudi del país en qué viuen, i fer-ho amb la serietat
i bon estil teu.
El teu treball no sois té el mérit de la fixació toponímica. En té
també de gramatical per al dia que s'haurà de fixar
definitivament
la literatura de la nostra llengua, avui potser massa tancada en els
dialectes septentrionals (Barcelona ) al marge deis meridionals (Lleida,
Tortosa, Valencia). Un detall prosodie: has tingut l'encert de consig-
nar la pronùncia popular deis mots que addueixes. I amb això de-
montres ben ciar que, malgrat Vencaix essencial de la nostra parla
dialectal amb la general de Catalunya, hi ha una diferencia prosòdica
interessante la munió de mots en qué el nostre dialecte pronuncia
tancades les
o
i més les
e,
que el català septentrional les pronuncia
obertes.
Aquest és un detall que hauria de pesar en la fixació definitiva
de la nostra llengua literaria, no sois en el camp prosodie, sinó
7
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...204
Powered by FlippingBook