Toponimia de Gandesa - page 94

Serrate era l'administrador de ca Dalmau per meitat del segle passat.
Situat a la partida del Coll de Batea.
893.
EL PONTARRÓ:
lopuntarró. Situat a la carretera Vella de Vi-
lalba al seu pas del Riu de la Font de l'Aubá.
894.
EL PONT DE NAVARRO:
denábárro. Situat a la carretera de
Vilalba a l'hort del nom i a l'encreuament amb el Riu de la Font de
l'Aubá.
895.
EL PONT DE LA FONT DE DALT:
delafóndedal. Situat a la Font
de Dalt al barranc del Coll de la Font a la carretera de Valéncia.
896.
EL PONTET DEL PEIRÓ:
delpéiró. Situat a la carretera de Va-
léncia a la partida del nom.
897.
EL PONT DE LA «VENTA» DEL
BOTERET:delabéntaedelbotérét.
Situat a la Teuleria i al Barranc de la Carruba al seu encreuament
amb la carretera de Valéncia.
898.
LA CANTERILLA DE
RAVANALS:lacanterillasderrabanáls. Situa-
da al costat de l'era de Marxes a la carretera de Valéncia.
92
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...204
Powered by FlippingBook