Toponimia de Gandesa - page 98

l'obaga del Pebrer i fa cap a la Carruba a l'indret conegut per la bassa
del Boniquillo. Pel barrane del Pont de Corbera fa cap a la carretera
de València.
922.
EL CAMÌ DELS DOMENGES
: delsdoménges. Comenta a la carre-
tera velia de Vilalba i passant pel Pontarró —l'Hort de Serretes— fa
cap a la partida del nom.
923.
EL CAMÌ DE LA FONT VELLA:
delafònbéllas. Comenta a la bas-
sa d'en Gaire i acaba al Pia d'en Senyor passant pel pont de la Font
Vella.
924.
EL CAMÌ FONS DEL PERDIGO
: fóndodelperdigó. Comenga al
Carni de la Guardiola, prop de les Casetes de Timbales i fa cap a la
partida del nom. Tret del llibre «Historia de los Siete Sitios de
Gandesa», d'Antonio Magrinyà, pàg. 29: «...los carlistas que estaban
emboscados por la parte del camino de Bot atacaron a los liberales y
éstos pudieron abrirse paso hacia el Calvario y llegar al pié de él. Se
refugiaron en el camino hondo que conduce las aguas pluviales a la
balsa de Engaire...».
925.
LA SENDA DE LA
FAixA
VEDADA:
delafàixasbédàdae. Comenta
al coli d'en Cañar, al camí de la Fontcalda, i passant per la cova de
Cames-Llargues i la Mola de Moneó, fa cap a l'indret, pel pujador del
mateix nom.
926.
EL CAMÍ DE LA FONTCALDA:
delafuncàldae. Comenta a la
carretera de Valencia a la partida del Peiró i fa cap al Santuari de la
Verge de la Fontcalda. Tret del llibre «Notes d'Història de Gan-
desa», del Dr. Joan Bta. Manyà, a la pàg. 177, diu: «...per les mun-
tanyes de Pàndols i pel carni de la Fontcalda...».
927.
EL CAMÍ DE LA FONT DE L'AUBÀ:
delafòndelaubà. Comenta a
la carretera d'Aragó, al Grau de l'Inquisidor i fa cap a la partida
del nom.
928.
EL CAMÌ DE MIRAVET:
demirabét. Conegut també pel carni
deis Garidells. Comenta a la Font de Dalt i fa cap al terme de Cor-
bera a l'indret del Garidells del Cabrero. Tret del L. de T. del R. P.
de V. de l'any 1606 al 1747, foli 3, diu: «...aquella heretat...a la par-
tida deles forques dela plana la qual afronte ab carni de miravet...y
ab carni del puig del aguila...».
929.
EL CAMÌ DE LA GUARDIOLA:
delaguardiòlae. Comenta a la bassa
d'en Gaire i fa cap a Bot tot passant per la partida del nom. També
es conegut per carni de Bot. Consulteu, si us plau, el topònim 924.
930.
EL CAMÌ DEL GRAU:
delgràu. Comenta a la carretera d'Aragó
a la mateixa partida del nom. També té un altre accés que comenta
al camí de la Creu de la Saboga i fa cap a la partida tot seguint la car-
rerada Reial.
931.
EL CAMÌ DE L'HOSPITAL:
delóspitàl. Comenta a la Font Vella
i acaba al camí de la Creu de la Saboga.
96
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...204
Powered by FlippingBook