Treballs I - page 10

4rt. La intéressant troballa de dues cartes inédites de Mn. Jacint
Verdaguer, que vénen aixi a completar la documentació ja existent
entorn al nostre poeta. A cura de Xavier Ricomà.
Amb el contingut d'aquesta obra queda constancia dones, d'uns
treballs continuais de recerca, que troben acolliment i divulgado a
les pagines d'aquest volum primer de la Secció de Filologia i Historia
Literaria de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV.
OLGA X I R I NACS I D Í AZ
Secretaria de la Secció de Filologia i Historia Literària
8
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20-21,...242
Powered by FlippingBook