Treballs I - page 17

TERME MUNICIPAL
E L NUCLI DE POBLACIÓ
1. Canonja, la
la kanòndja
«La Canonja del Camp» (
Testaments,
69); «...del present lloch
de la Canonja...»
{Mn. n." 7,
42 v. 1703-10 AHA); «...in dicto loco de
la Canonja...»
{Censáis,
22-2-1722); «...en lo terme de la Canonja...»
{Mn. n.° 7,
6v 1703-10 AHA).
L'antic terme de la Canonja es situât al Camp de Tarragona, dins
la subdivisió comarcal del Tarragonès. Té 733 hectàrees d'extensió,
és, a dir, 7,33 km
2
, segons les dades oficiáis de l'Instituto Geográfico
y Catastral; ara, la seva superficie ocupa un 11,78 per cent de la del
terme de Tarragona on ha estât anexionat el 1964 (62,24 km
2
amb
les incorporacions de la Canonja i de Tamarit de Mar). En relació
a la comarca del Tarragonès, el terme representa només un 2,12 per
cent de la superficie. Tot i que és una demarcado relativament petita,
encara li són inferior, dins la comarca, els actuals i vigents termes
municipals d'Altafulla, els Garidells, el Morell, la Nou de Gaia, els
Pallaresos i la Pobla de Mafumet, quant a dimensió territorial.
El terme és planer i s'allargassa de muntanya a mar. La cota més
alta, 50 metres, voreja la partió amb el municipi de Tarragona al
tossal anomenat el Coli Blanc. Es compon de la fusió dels antics terri-
toris termenals de la Canonja i Masricard, i del petit terme de la
Boella. El seu perimetre és un poligon molt irregular. Parteix amb
el terme de Reus pel N i per l'W (per on l'antic terme de la Boella
s'endinsa en forma de punta de sageta), amb el de Tarragona (al qual
és incorporât) per l'È i el SE, i amb el de Vila-seca del Solcina a
l'W i SW.
El terreny és quaternari, format per alluvions dipositats pel Fran-
coli. El clima és tipicament mediterrani litoral, amb una temperatura
mitjana anual de 15°74, que segueix la linia isoterma de les costes
15
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20-21,22,23,24,25,26,27,28,...242
Powered by FlippingBook