Burgesia mercantil de Reus ennoblida durant el s.XVIII, La

La burgesia mercantil de Reus ennoblida durant el s.XVIII
ISBN: 
84-87123-67-8
Any edició: 
1994
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
205
Preu: 
11.25€

Aquest treball presenta dues parts diferenciades, dedicades a considerar: els grups familiars dels burgesos ennoblits, i les seves realitzacions econòmiques, socials, culturals i polítiques.

Índex:
- Introducció
I. Els grups familiars dels burgesos ennoblits
 - Els Aixemús
 - Els Bofarull
 - Els Freixa
 - Els Garcia
 - Els March
 - Els Milà
 - Els Miró
 - Els Nicolau
 - Els Sabater
 - Els Sunyer
 - Manuel Vignau
II. Les realitzacions econòmiques, socials, culturals i polítiques
 - Activitats comercials
 - Altres activitats econòmiques
 - Companyies i societats
 - Inversió dels guanys
 - Activitats cívico-polítiques
 - La cultura
 - L'ennobliment

- Cloenda
- Fonts i bibliografia
- Índex onomàstic