Castell del Rei en temps de Jaume II, El

El Castell del Rei en temps de Jaume II
ISBN: 
84-87123-76-7
Any edició: 
1995
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
231
Preu: 
18.75€

"Edició comentada dels llibres de comptes de l'obra (1313-1317)"
El "Castell del Rei" és un símbol per a la ciutat de Tarragona. L'atenta lectura del treball de les autores ens apropa als diferents problemes que comporten la reconstrucció i la decoració del "Castell del Rei" o Torre de Pilat de Tarragona. Aquest estudi es pot traslladar a altres monuments amb una problemàtica semblant, mancats de notícies documentals.

Índex:
- Pròleg
INTRODUCCIÓ
- Justificació del treball
- Estructura del contingut dels "Llibres de Comptes"
- L'activitat constructiva dels monarques Jaume II i Blanca d'Anjou
- Restes arquitectòniques d'època medieval
IL·LUSTRACIÓ
COMENTARI DELS DOCUMENTS
- Documents 1 i 2
- Relació de les feines
- Tasques dels fusters en la realització dels sostres
- Treball dels pintors
- Intervenció dels picapedrers i paletes
- Obres
- Materials
- Proveïdors
- Conclusions
- Document 3
ANNEXOS
- Transcripcions
BIBLIOGRAFIA
ÍNDEX ONOMÀSTIC I TOPOGRÀFIC

Autors:
COMPANYS i FARRERONS, Isabel
MONTARDIT i BOFARULL, Núria