Centre Recreatiu Catalanista "Las Quatre Barras" de Tarragona, El (1899-1903)

El Centre Recreatiu Catalanista "Las Quatre Barras" de Tarragona (1899-1903)
ISBN: 
84-87123-56-2
Any edició: 
1992
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
185
Preu: 
15.63€

EXHAURIT

Aquest volum constitueix una anella per a la necessària reconstrucció de la història de l'expandiment del catalanisme polític a la ciutat. Antoni Quintana ens ofereix una bona crònica de "Las Quatre Barres" des de la seva creació fins a la seva dissolució.

Índex:
- Pròleg
- A manera d'introducció
- Tarragona a les darreries del s. XIX
- Les primeres societats i publicacions catalanistes a Tarragona
- Pinzellada biogràfica d'Antoni Quintana i Rufas. El seu ambient escolar i social
- El "Centre Recreatiu Catalanista Las Quatre Barras". Els seus orígens, socis fundadors i primeres juntes
- Els locals socials
- Els socis
- La biblioteca del Centre
- La Festa Major de Tarragona de l'any 1900
- El fanal de la discòrdia
- El "Cau Artistich y Tranquil"
- La Comissió Recreativa i els balls de societat
- Secció de Declamació o Dramàtica
- Secció d'Excursionisme
- La revista "Patria"
- L'economia del Centre. Algunes dades curioses
- Davallada o continuïtat renovada? L'escampada dels socis i col·laboradors de "Las Quatre Barres"
- Conclusions
- Apèndix documental
- Fonts i Bibliografia