Col·lecció Difusió Cultural del Territori

Submitted 4 anys 1 mes ago by jejimenez.

Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Sumari:

Pròleg: Daniel Giralt Miracle

El llegat indià

A les comarques de Tarragona perduren moltes històries sobre els indians (catalans que van anar a Amèrica i van torna

Piles baptismals singulars del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Valoració històrica, estètica i cultural d'algunes de les millors piles baptismals de les comarques de Tarragona.

Orgues del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Orgues del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

I - L'Orgue

  • Característiques d'un orgue
  • L'orgue català

II - Orgues en singular

El foc festiu a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Foc festiu a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, El

Les comarques de la demarcació de Tarragona tenen una riquesa festiva extraordinària.

Submitted 7 anys 4 mesos ago by Anònim.
El ball de bastons a les Comarques de Tarragona

Ball de bastons a les Comarques de Tarragona, El

El ball de bastons català té unes característiques que el diferencien clarament del d'altres indrets.

El carboneig a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre

Carboneig a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, El

Fins fa només unes poques dècades, l'ús del carbó encara era força comú als nostres pobles i ciutats.

Camins ramaders del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Camins ramaders del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

L'obra ens presenta la història d'aquestes vies de pas, dites també carrerades o lligalls.

Subscriure a Col·lecció Difusió Cultural del Territori