Beca Antoni Agustí

Articulació territorial i transformacions econòmiques a la Catalunya meridional (1833-1936)

Articulació territorial i transformacions econòmiques a la Catalunya meridional (1833-1936)

Els autors d'aquest treball han ajustat l'àrea de les seves investigacions a un territori que comprèn la Catalunya me

Aproximació a la societat i economia de Tarragona a la plena Edat Mitjana

Aproximació a la societat i economia de Tarragona a la plena Edat Mitjana

La Tarragona dels segles XIII i XIV és fruit d'una confluència dels factors econòmics i geogràfics, generadors de con

Submitted 11 anys 5 mesos ago by Anònim.
Els Moragas. Historia intima d'una familia de notables (1750-1868)

Els Moragas.Història íntima d'una família de notables (1750-1868)

AQUEST LLIBRE ESTÀ EXHAURIT

 

Submitted 11 anys 5 mesos ago by Anònim.
La desamortització de Madoz a la província de Tarragona (1859-1886)

La desamortització de Madoz a la província de Tarragona (1859-1886)

EXHAURIT

1.- Quantificació dels béns oferts als compradors

Subscriure a Beca Antoni Agustí