Secció d'Història Literària i Filologia

Submitted 8 anys 1 mes ago by mvazquez.
Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària II

Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària II

La intenció predominant de l'aplec dels "Treballs" és la de constituir una publicació periòdica anual oberta a tota i

Tarragona: notes de color

AQUEST LLIBRE ESTÀ EXHAURIT

 

Sumari:

Pàgines

Subscriure a Secció d'Història Literària i Filologia