SAMrevista

Submitted 7 anys 3 setmanes ago by mvazquez.
SAM revista: Servei d'Assistència Municipal 3

SAMrevista: Servei d'Assistència Municipal, núm. 3

Submitted 7 anys 3 setmanes ago by mvazquez.
SAM revista: Servei d'Assistència Municipal 2

SAMrevista: Servei d'Assistència Municipal, núm. 2

Submitted 7 anys 3 setmanes ago by mvazquez.
SAM revista: Servei d'Assistència Municipal 1

SAMrevista: Servei d'Assistència Municipal, núm. 1

Submitted 7 anys 1 mes ago by mvazquez.
SAM monogràfic: Servei d'Assistència Municipal, núm.  1

SAMmonogràfic: Servei d'Assistència Municipal, núm. 1

La Gestió de la Qualitat a les Administracions Locals. El Model EFQM

SAMrevista: Servei d'Assistència municipal. Suplement 1

II Trobada empresarial de l'economia del sud de Catalunya. Tarragona: un desenvolupament equilibrat

Pàgines

Subscriure a SAMrevista