Demografia de Reus i la seva àrea de mercat a l'època moderna

Demografia de Reus i la seva àrea de mercat a l'època moderna
ISBN: 
84-87123-74-0
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
1994
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
229
Preu: 
15.63€

EXHAURIT

En aquest llibre Josep Morell ens descriu la base demogràfica i l'estructura social sobre la qual es fonamentarà la nova trama urbana, social, institucional, econòmica i comercial de Reus a l'època Moderna. 
Aquest volum forma part d'una més àmplia tesi doctoral, la qual fou qualificada amb "excel·lent cum laude per unanimitat" davant el tribunal d'aquesta tesis doctoral.

Índex:

 • Pròleg
 • Introducció, metodologia, fonts consultades i bibliografia
 • Demografia de Reus i la seva àrea de mercat a l'època moderna
  • 1. Introducció als nuclis de població estudiats: antecedents documentats
  • 2. Anàlisi quantitativa de les dades: natalitat, mortalitat i mortalitat infantil durant els períodes estudiats (moviments cíclics i de llarga durada)
  • 3. Cicle anual. El moviment natural de la població
  • 4. Reus. L'evolució demogràfica: 1961-1800
  • 5. La realitat comarcal: aplicació de diversos criteris als nuclis de població estudiats
  • 6. Consideracions: el Camp de Tarragona i l'àrea de mercat de Reus com a elements d'aglutinació humana i intercanvis econòmics.
 • Apèndix