Desamortització dels béns de l'Església a la província de Tarragona (1835-1845) , La

La desamortització dels béns de l'Església a la província de Tarragona (1835-1845)
ISBN: 
00-04395-2
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
1979
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
426
Preu: 
8.13€

EXHAURIT

Estudi de la desamortització de la dècada 1835-1845 a les comarques de la província de Tarragona des d'un punt de vista socio-econòmic, ja que el que interessa són els béns que tenia l'Església a Tarragona i què i com es van desamortitzar. Es tracta d'un fet cabdal per l'economia del vuit-cents.

Índex:

 • Índex de l'apèndix documental
 • Índex de gràfics i mapes
 • Índex de quadres
 • Abreviatures
 • Presentació
 • Introducció
  • Capítol I. Situació de l'Església a les comarques de Tarragona l'any 1835
  • Capítol II. Propietats de l'Església
  • Capítol III. La desamortització a les comarques de Tarragona
  • Capítol IV. La desamortització per comarques i municipis
  • Capítol V. Els compradors de béns eclesiàstics
  • Capítol VI. Panorama agrícola de les comarques tarragonines segons les finques de l'Església
  • Capítol VII. Finques venudes i per vendre
  • Capítol VIII. Destí donat als edificis conventuals
  • Capítol IX. La desamortització i el patrimoni cultural
 • Conclusions
 • Apèndix documental
 • Fonts
 • Bibliografia
 • Índex onomàstic