El Bienni progressista a Tarragona (1854-1856)

Bienni progressista a Tarragona, El (1854-1856)
ISBN: 
84-00-06532-8
Any edició: 
1987
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
175
Preu: 
9.38€

El període escollit per aquest estudi és suggestiu: coincideix amb una època d'esplendor econòmic de Tarragona i el seu port, on la ciutat experimenta uns canvis importants que marcaran la Tarragona d'avui.

Índex:
- Pròleg
- Introducció
- La ciutat de Tarragona a mitjan s. XIX
- L'inici del Bienni Progressista
- La instal·lació del nou règim
- El desenvolupament de les obre públiques i les comunicacions
- Concreció sòcio-econòmica del Bienni
- La crisi del règim progressista
- Conclusions
- Apèndix documental
- Fons documentals i bibliografia