El patrimoni de molins de la demarcació de Tarragona. Anàlisi i estratègies d'intervenció

Submitted 10 anys 3 mesos ago by Anònim.
El patrimoni de molins de la demarcació de Tarragona. Anàlisi i estratègies d'intervenció
ISBN: 
84-95835-04-5
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
2001
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
681
Preu: 
35.86€

EXHAURIT

Aquest estudi, fruit del projecte europeu Hidràulic gestionat per la Diputació de Tarragona entre els anys 1997-1999, pretén donar una visió completa i múltiple de la realitat del patrimoni de molins hidràulics de la demarcació de Tarragona. El treball analitza aspectes històrics socials culturals i tècnics; quantifica i localitza per comarques els diferents tipus de molins existents.

Índex:
- Presentació
- Introducció
Part primera: Anàlisi i estratègies d'intervenció
 I. L'inventari de molins
 II. Els molins fariners en els s.XVIII i XIX
 III. Els molins paperers
 IV. La percepció del molí
 V. Anàlisi estratègica dels molins inventariats
 VI. Diagnòstic del patrimoni de molins
 VII. Propostes d'intervenció al patrimoni de molins de Tarragona
Part segona: Annexos
 Annex1. Descripció tècnica dels molins hidràulics
 Annex2. Inventari de molins amb restes
 Annex3. Inventari d'altres molins documentats
 Annex4. Mapes
- Bibliografia
- Índex General