El plaer d'escriure. Estudis sobre l'obra literària de Jordi Tiñena

ISBN: 
978-84-15264-75-0
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
2019
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
281
Preu: 
15.00€

ÍNDEX

Pròleg, Margarida Aritzeta

Mons de ficció i joc intertextual en l'obra de Jordi Tiñena, Margarida Aritzeta

Jordi Tiñena, un escriptor per a escriptors, Gustavo Hernández Becerra

Les novel·les de la memòria històrica en l'obra de Jordi Tiñena: L'ombra del coronel i Peix de gat, Lurdes Malgrat

Jordi Tiñena i la novel·la negra, Jordi Cervera

La identitat contemporània: Mort a Menorca i Els vespres de don Magí Castellarnau, de Jordi Tiñena, Magí Sunyer

La ciutat de Tarragona a l'obra narrativa de Jordi Tiñena, Joan Cavallé i Busquets

Una lectura de Peix de gat, Teresa Sánchez Montes

Els clàssics de Jordi Tiñena. Una època fructífera, Montserrat Cendra

El nen del canòdrom, els estudis literaris i la casa de la literatura, Adam Manyé Sardà

La mar, Enrique Gómez León

Articles valents, Francesc Domènech i Rull

Amic de lluny, Jaume Cabré

Bibliografia citada

Obra de Jordi Tiñena citada