Ferran Arasa. El paisatge, un camí alliberador

Ferran Arasa. El paisatge, un camí alliberador
ISBN: 
84-95835-40-1
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
2005
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
211
Preu: 
29.00€

Aquest treball d'investigació és el resultat de la proposta d'estudi sobre el pintor Ferran Arasa Subirats presentada a la I Beca Lluís Saumells.

Pretén proporcionar dades suficients per valorar l'obra del pintor.

Aquest llibre fou premiat amb la I Beca Lluís M. Saumells, 2001

Índex:

 • Introducció
 • Agraïments
 • Dades biogràfiques:
  • Infantesa i joventut
  • El descobriment de Mallorca
  • El retorn a casa. Anys de maduresa
  • Els darrers anys
 • Context artístic i cultural
  • Introducció al context artístic i cultural
  • 1900-1936
  • 1939-1960
  • a partir de 1960
 • Evolució estilística
  • Introducció a l'evolució estilística de l'obra de Ferran Arasa:
  • Etapa de formació (Època de Tortosa; de Mallorca; retorn a casa)
  • Etapa de plenitud: els anys 50 i 60
  • L'Expressionisme dels anys 70 i 80 - Valoració final
 • Apèndix
 • Fonts bibliogràfiques, hemerogràfiques, orals, altres fonts. Exposicions.