Introducció del règim borbònic a la vila de Cambrils. De la Guerra de Successió a les reformes dels anys seixanta del segle XVIII

Introducció del règim borbònic a la vila de Cambrils. De la Guerra de Successió a les reformes dels anys seixanta del segle XVIII
ISBN: 
978-84-15264-23-1
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
2013
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
364
Preu: 
12.00€

L'àmbit cronològic d'aquesta obra comprèn la Guerra de Successió i les dècades següents d'implantació del règim borbònic, des de la Nova Planta fins a les reformes municipals del regnat de Carles III.

Índex

 • Estat de l'art de la historiografia moderna de Cambrils
 • La vila a l'inici del segle XVIII. Territori, societat i poder: el terme de Cambrils i el seu territori; la societat de Cambrils a l'inici del segle XVIII; el govern municipal abans del règim borbonic
 • La Guerra de Successió: El decantament austriacista (1700-1705); els anys de la guerra (1705-1714); l'economia local durant la guerra
 • Els anys de la postguerra (1713-1725): Balanç demogràfic d'una guerra; Els primers anys de la postguerra; el govern interí de transició al nou règim (1713-1719): nous o vells privilegiats?; els primers ajuntaments borbònics (1719-1725)
 • La Nova Planta i l'organització política del municipi cambrilenc: Consolidació del règim i relleu generacional (1725-1740); La venda dels càrrecs municipals i la crisi interna a l'Ajuntament (1741-1748); desordres en la gestió municipal dels regidors vitalicis; conflictes i plets jurisdiccionals
 • Conflictes amb l'església: L'estament eclesiàstic; les obres de construcció de la nova ermita i l'herència del canonge Foix; el trasllat del convent dels frares agustins
 • L'administració municipal: Càrrecs municipals; el capítol d'ingressos: arrendaments, propis i arbitris; el capítol de despeses; el finançament de la vila i els creditors
 • La fiscalitat i les contribucions militars: el cadastre i la nova fiscalitat borbònica; imposicions militars: allotjaments, bagatges i quintes
 • L'activitat econòmica al ple del segle XVIII: L'estructura professional; una economia eminentment agrària; mestralia i comerç; crisi econòmica als anys seixanta
 • Una època de canvis: El creixement demogràfic; el creixement urbanístic; front comú contra les epidèmies; entre el Barroc i la Il·lustració: religiositat, ensenyament i cultura; les reformes polítiques de la Il·lustració
 • Conclusions
 • Annexos: Relació dels batlles de Cambrils del segle XVIII
 • Composició dels ajuntaments borbònics de Cambrils (1719-1800)
 • Bibliografia