Llengua catalana a Tarragona, La

La llengua catalana a Tarragona
Any edició: 
1991
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
59
Preu: 
4.38€

Aquest llibre és un estudi encomanat per la Diputacó de Tarragona sobre el coneixement, l'ús i el nivell de competència lingüística del català a les comarques tarragonines.

Índex:
- Presentació
- Introducció
1. Sobre la situació actual de la llengua catalana
2. El procés de normalització lingüística
3. La funció de les institucions en la tasca de la normalització lingüística
4. Tarragona i les seves comarques: un àmbit d'especial interès
5. Coneixement del català al conjunt de Catalunya
6. Coneixement del català a la circumscripció de Tarragona
7. Coneixement del català a les comarques
8. Evolució del coneixement del català entre 1981 i 1986
9. Coneixement del català als municipis importants
10. Usos reals de la llengua catalana
- Fitxa tècnica