Noms de lloc sotaiguats de la mar sitgetana a la rapitenca, Els

Els noms de lloc sotaiguats de la mar sitgetana a la rapitenca
ISBN: 
84-87123-43-0
Any edició: 
1991
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
606
Preu: 
75.01€

EXHAURIT

La ciència toponímica dels llocs sotaiguats era bastant novella, a l’època que es va redactar el llibre. Hom domina la toponímia que es pot veure, però al món pesquer és important dominar també allò que no es veu: les irregularitats del terreny sota el mar.
Aquest estudi s'endinsa en el com i per què i l'evolució al sistema d'escollir els diferents talassònims als pobles costers, des de l'Ametlla de Mar, fins a Vilanova i la Geltrú.

Aquesta publicació està formada per tres volums: es venen junts.  
El primer té 190 pàgines, el segon 416 pàgines i, finalment, el tercer volum consta d'un conjunt de 21 plànols.
Treball guardonat amb la XIII Beca Manuel de Montoliu de la Diputació de Tarragona (1977).
El preu de 75,01 euros és per els tres volums junts.  No es venen per separat (només cal afegir-ne un a la "cistella" i rebreu els tres volums)

ISBN vol.I: 84-87123-44-9
ISBN vol.II: 84-97123-45-7

Índex:
VOLUM PRIMER: ESTUDI
Capítol I: Introducció i metodologia
 Uns mots previs
 L'àmbit geogràfic
 Els topònims marins
 Localització dels talassònims
 Conjuntura actual
 Problemàtica de les vocals "e" i "o" tòniques de Vilanova i Sitges
 Mètode
 Les fonts d'informació
 Ordenació del treball
 Agraïments
Capítol II: Significació dels mots genèrics
Capítol III: Les estructures morfo-sintàctiques
 Bases teòriques
 L'estructura superficial: construccions endocèntriques
 Construccions exocèntriques
 El determinant
 Tipus oracions subjacents a les estructures dels talassònims
 Recapitulacions a les estructures morfosintàctiques
- Bibliografia
- Signes fonètics
- Abreviatures

VOLUM SEGON: INVENTARI
I. Els talassònims
II. Les senyes
III. Topònims de terra endins
IV. Topònims del litoral

VOLUM TERCER: PLÀNOLS