Opció de la pluriactivitat agrària, L'. El cas del delta de l'Ebre

L'opció de la pluriactivitat agrària. El cas del delta de l'Ebre
ISBN: 
84-95835-45-2
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
2005
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
356
Preu: 
15.00€

El llibre analitza l'evolució que hi ha entre una agricultura a temps parcial i la pluriactivitat; és a dir, l'adaptació pagesa a l'explotació de la terra tenint en compte la complexitat familiar d'avui, el temps lliure, la capacitat productiva dels camps, el turisme o la cultura com a complements i relacions, els mitjans tecnològics, entre altres elements que s'estronquen en el treball agrícola dels temps moderns. Aquest estudi permet conèixer millor la realitat de la zona ebrenca.

Índex:

 • Text del President de la Diputació de Tarragona
 • Presentació
 • Primera part. La pluriactivitat agrària. Un esbós teòric
  • Capítol 1. La pluriactivitat agrària. Marc teòric de referència
  • Capítol 2. La Política Agrícola Comuna (PAC) 
  • Capítol 3. Algunes qüestions sobre la pluriactivitat en el pensament social agrari 
 • Segona part. Estudi de la pluriactivitat agrària a la zona del delta de l'Ebre 
  • Capítol 4. L'escenari de referència
  • Capítol 5. Estructura de les explotacions agràries 
  • Capítol 6. La pluriactivitat: incidència i determinants
 • Conclusions
 • Annexos
 • Abreviatures i sigles
 • Referències bibliogràfiques