Origens del catalanisme a Tarragona (1900-1914)

Origens del catalanisme a Tarragona (1900-1914)
ISBN: 
84-00-06804-1
Any edició: 
1988
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
158
Preu: 
9.38€

Llibre que té origen en la tesi de llicenciatura presentada a la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona, el 9 d'octubre de 1985.
S'enfronta amb la recerca i l'anàlisi del procés de formació del catalanisme polític modern.

Índex:
- Pròleg
- Nota prèvia
- Introducció

I part
- L'associació Catalanista de Tarragona (1900-1907)
- Lo Camp de Tarragona
- Activitat política

II part
- La Unió Democràtica Nacionalista
- "Catalunya Nova"
- L'activitat política

- Conclusions
- Apèndix documental
- Fonts i bibliografia