Homenatge a Josep Alsina: actes del Xè Simposi de la Secció Catalana de la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics