Isaac Hermes Vermey: el pintor de l'Escola del Camp

Isaac Hermes Vermey: el pintor de l'Escola del Camp
ISBN: 
84-87123-49-X
Any edició: 
1992
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
248
Preu: 
17.19€

Isaac Hermes és un pintor del nord que es traslladà a Catalunya i arribà a establir-se i a posseir un taller propi a la ciutat de Tarragona. Aquest llibre és una biografia completa sobre l'artista, amb informació fàcilment extensible a la vida i treball dels artistes a la Catalunya del s. XVI.

Índex:
-Pròleg
-Índex d'arxiu consultats
-Índex d'abreviatures
-Introducció
 PRIMERA PART
-El moment històrico-artístic a Catalunya
-Situació diferenciada de Tarragona. L'escola del Camp
-Isaac Hermes Vermey. La seva figura
 SEGONA PART
-Les pintures del retaule de l'altar major i de les capelles laterals, a l'església de l'antic Palau Reial Menor de Barcelona
-Les pintures del retaule de la capella dels Reis, convent de St. Domènec. València.
-Les pintures del retaule de la capella del Santíssim Sagrament, Catedral de Tarragona
-Les pintures del retaule major de l'església de Sta. Maria del Mar. Palamós.
-El retaule de la prioral de St. Pere de Reus
-Policromat de talles. Decoracions
-Consideracions generals sobre l'obra d'Isaac Hermes
-Conclusions
 APÈNDIXS
I.Documentació
II.Les finances d'Isaac Hermes
III.La biblioteca d'Isaac Hermes
-Bibliografia
-Làmines
-Índex onomàstic
-Índex hagiogràfic
-Índex topogràfic