Josep Pin i Soler i la novel·la 1869-1892.El cicle dels Garriga