Llibre de Receptoria de l'Ajuntament d'Ulldecona, El (1557-1590)

El llibre de Receptoria de l'Ajuntament d'Ulldecona (1557-1590)
ISBN: 
84-97123-26-0
Any edició: 
1990
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
526
Preu: 
25.00€

Aquest estudi, mitjançant la transcripció del Llibre de Receptoria d'Ulldecona, vol contribuir al millor coneixement de la seva història, dels seus homes i de la seva cultura, i també vol ser una petita aportació dins del marc ampli de la Història de Catalunya. Pot arribar a ser eina de treball per al interessats en temes històrics, paleogràfics, lingüístics, econòmics, i fins i tot, punt de partida per noves investigacions i reflexions, així com ampliació d'estudis ja existents.

Índex:
- Presentació
I.
- Algunes notes sobre els llibres de Receptoria i l'administració econòmica municipal
- El Llibre de Receptoria de l'Ajuntament d'Ulldecona
II.
- Transcripció paleogràfica del text original
III.
- Glossari de paraules tècniques, arcaismes i termes difícils emprats al document
- Índex toponímic
- Llista d'abreviatures més freqüents utilitzades en el manuscrit
- Llista de signes convencionals adoptats al fer la transcripció
- Bibliografia