Llibre Vermell de l'Arboç, El

El llibre Vermell de l'Arboç
ISBN: 
84-87123-38-4
Any edició: 
1991
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
199
Preu: 
12.50€

No hi ha gaires pobles que tinguin la sort de conservar encara un llibre d'aquestes característiques, i que reflecteixi fil per randa tota una època a través d'aquests "estatuts de la vila" que avui en diríem "de règim local".

Índex:
1. DEL VERMELL A L'OCRE
2.ESTUDI INTRODUCTORI
-El llibre vermell
 Nom
 Descripció externa
 Contingut
 Procés de realització del cartulari
 La nostra edició
-L'arboç del llibre vermell
 Orígens de la vila
 Organització del govern de la vila
 Les jurisdiccions civil i criminal a l'Arboç
 Els senyors de la vila Estructura sòcio-econòmica
3.EL LLIBRE VERMELL
I. Obertura del llibre
II. Documents
III. Annals
4. APÈNDIX
5. ÍNDEX TOPO-ONOMÀSTIC