Parla de la Conca de Barberà La

ISBN: 
84-87123-82-1
Any edició: 
1996
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
363
Preu: 
18.75€

Sumari:

 • Introducció
 • El context físic de la Conca de Barberà
 • El context dialectal: el xipella
 • Aspectes metodològics
 • Vocalisme tònic
 • Vocalisme àton
 • Les realitzacions [e] [i] posttòniques finals
 • Oposició de les posttòniques finals
 • Consonantisme
 • Morfologia
 • Lèxic i semàntica
 • Conclusions: característiques de la parla de la Conca
 • Apèndix 1. Lèxic
 • Apèndix 2. Documentació etnolingüística
 • Apèndix 3. Informants, transcripció d'una enquesta
 • Bibliografia