Pesos, preus, mides i mesures en el comerç a la menuda del s.XVI

Pesos, preus, mides i mesures en el comerç a la menuda del s.XVI
ISBN: 
84-87123-47-3
Any edició: 
1991
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
111
Preu: 
9.38€

La transcripció i estudi de les tarifes cinccentistes de l'Aleixar que es presenta en aquest volum ens posa en contacte amb la metrologia històrica, apropant-nos a l'estudi de les mesures de longitud, superfície, volum, pes... utilitzades en el passat, fins a l'adopció del sistema mètric decimal.

Índex:
1.Introducció
2.Descripció del manuscrit
3.Taula de Tarifes
4.Característiques de la transcripció
5.Transcripció de tarifes:
 - Tharifa del flaquer carnicer y pescat(er) feta per mi Joan Bruch de la villa de Re(us) ha .xxviij. de octubre ani .MDxxxj.
 - Tariffa feta per lo Carnicer ha raó de xxxvj o(n)çes la Liura Carnicera
 - Tariffa feta p(er) als pescaters ha raó de .xviij. onçes la liura Pescatera
 - Thariffa de la lliura que és dotze onçes y pe[r]ço se diu tariffa Dotzena
 - Dels torro(n)s
 - Fi i clarícia de la Tarifa dels flequers
 - Tarifa per al flaquer, carnicer y pescater feta per mi Toni clergue de la vila de Reus ha xxx de dezembre del any MDLxxxxiiji (sic)
 - Tariffa feta per la lliura de dotze onçes
[altres...]
6.Comentari lingüístic
7.Breu inventari paleogràfic