Poder i comerç a la ciutat de Tarragona: s. XVIII

Submitted 8 anys 12 mesos ago by Anònim.
Poder i comerç a la ciutat de Tarragona: s. XVIII
ISBN: 
84-00-06757-6
Any edició: 
1988
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
379
Preu: 
0.00€

EXHAURIT

L'objectiu fonamental d'aquest estudi és analitzar l'evolució social i econòmica de la ciutat de Tarragona durant el segle XVIII i se centra e manera especial en un sector social concret: el de la burgesia mercantil. Per una banda se segueix l'evolució dels botiguers, negociants i comerciants en les seves activitats econòmiques i socials agrupades en cinc grans apartats: Rendes, Propietats de béns immobles, Activitats mercantils pròpiament dites, Participació i presència en l'administració i Participació en arrendaments senyorials. D'altra banda s'estudien les activitats socioeconòmiques dels sectors agremiats més potents de la ciutat que, si bé no eren considerats comerciants, realitzaven unes funcions similars a les de la burgesia mercantil.

Índex:

1.- Justificació:

                  Un punt de partida; Un buit historiogràfic; Els límits temàtics, cronològics i geogràfics; Les fonts documentals i la metodologia utilitzada

2.- Introducció: del 1652 al 1715 

                  Economia: La visió global de Catalunya; El Camp de Tarragona; La ciutat de Tarragona: demografia, agricultura, comerç, indústria

                  Societat: La visió global de Catalunya; El Camp de Tarragona; La ciutat de Tarragona: la noblesa, el clergat, les professions liberals, els comerciants,                  

                  la pagesia i la pesca

                  Estructures polítiques: La visió global de Catalunya; El Camp de Tarragona; La ciutat de Tarragona: el municipi, aspectes econòmics, aspectes jurídics, l'exèrcit

3.- La ciutat de Tarragona després de la Guerra de Successió (1715-1730)  

                  L'evolució de la demografia el s. XVIII; Els cadastres de la ciutat de Tarragona el segle XVIII: un estudi inicial (1715-1799); Consideracions  finals sobre

                  els cadastres; L'evolució del municipi; La resposta popular davant el Decret de Nova Planta; L'Arquebisbe i la ciutat de Tarragona; Les activitats comercials;

                  Una aproximació als intents de comerç colonial des de Tarragona; Les adquisicions de béns immobles; Els arrendaments; Censals, prèstec i lletres de

                  canvi a començament del segle XVIII

4.- Els anys centrals (1730-1770)

                  Les activitats comercials; Les adquisicions de béns immobles; Els arrendaments de drets senyorials eclesiàstics; Els arrendaments municipals; Els arrendaments

                  de l'exèrcit

5.- La darrera etapa (1770-1808)

                  Les activitats comercials; Les adquisicions de béns immobles; Els arrendaments de drets senyorials eclesiàstics; Els arrendaments municipals; Els arrendaments

                  de l'exèrcit

6.- Economia, societat i administració a la ciutat de Tarragona el segle XVIII

                  L'Ajuntament de Tarragona durant el s. XVIII: els regidors. Estudi social i econòmic; els òrgans de control polític a la ciutat de Tarragona: els Corregidors i l'exèrcit

                  durant el segle XVIII; Activitats econòmiques i càrrecs subalterns

7.- Conclusions, Apèndix documental, Fonts, Bibliografia, Ìndex de quadres genealògics i Índex onomàstic