Regiment de preservació de pestilència de Jacme d'Agramon (S. XIV) : Introducció, transcripció i estudi lingüístic

Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
1971
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
197
Preu: 
0.00€

EXHAURIT

La preparació i redacció d'aquesta obra han estat possibles gràcies a la V Beca Manuel de Montoliu, atorgada el 1966.

 

Introducció

 • Repercussions positives de la Pesta
 • L'home
 • El context cultural
 • Estralls de la Pesta Negra a Lleida
 • L'obra d'Agramont
  • El títol
  • Mòbil, finalitat i contingut del "Regiment"
  • Les fonts
  • Destí obscur de l'obra d'Agramont
  • El Manuscrit
  • Justificació d'una nova edició del "Regiment"
  • Transcripció
  • Gratitud

Text

 • De les proprietats de l'àer temprat en ses qualitats e en sa sustància
 • De les maneres en les quals pot haver mudament e alteració ho destemprament en l'àer
 • Què vol dir pestilència
 • Diffinició de pestilència
 • Enterpretació de pestilència
 • En qual manera se fa ho s'engenre, ni per quals rahons, la pestilència
 • De les coses que fan en l'àer pestilència universal en ses qualitats
 • De les coses que fan pestilència universal en l'àer quant a sa substància
 • De les coses que fan pestilència particular e apropriada a una ciutat solament
 • De les coses que fan pestilència particular e apropriada a un carrer
 • De les coses que fan pestilència particular e apropriada a.l.alberch
 • Se declaren los seynals de la pestilència
 • Dels seynals que signiffiquen pestilència esdevenidora
 • Dels seynals que signiffiquen pestilència ja present en l'àer
 • De la alteració e del mudament que fa l'àer pestilencial en els coses vivents e especialmente en lo nostre cors
 • Del mudament que fa l'àer qui és pestilencial en ses qualitats
 • Del mudament qui fa l'àer qui és pestilencial en sa substància
 • Regiment de preservació
 • Del regiment contra l'àer pestilencial per excel·lència de calor
 • Del regiment contra l'àer pestilencial per excel·lència de fredor
 • De la rectifficació de l'àer podrit e corromput en sa substància
 • Del regiment de l'exercici
 • De les viandes e de les medicines que preserven lo nostre cors de les malalties pestilencials
 • Del regiment del dormir
 • Del regiment del nostre cors quant a purgació e quant a sagnia
 • Del regiment dels accidents de la ànima, los quals són axí com ira, goig, temor, tristícia, angoxa e axí dels altres
 • Del regiment de preservació en especial contra cuchs e lombrichs
 • De la pestilència moralment entesa
 • Diffinició d'aytal pestilència

Estudi lingüístic

Grafies

Fonètica

 • Vocalisme tònic
 • Vocalisme àton
 • Consonantisme

Morfologia

 • Substantius i adjectius
 • Tipus de plurals
 • Gènera
 • Comparatiu
 • Superlatiu absolut
 • Article
 • Pronoms personals
 • Pronoms possessius
 • Verbs

Taula de formes verbals

Lèxic

Glossari

Bibliografia

Làmines

Significat i equivalèncias dels símbols usats en les receptes del text