SAMrevista: Servei d'Assistència Municipal, núm. 5

Submitted 10 anys 1 setmana ago by mvazquez.
SAM revista: Servei d'Assistència Municipal 5
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
1998
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
31
Preu: 
0.00€

- GONZÁLEZ ESCODA, Josep. Calendari d'activitats, quart trimestre 1999.
- ANGUERA ORTIGA, Octavi. L'inventari de béns municipal.
- TORRENT RIBERT, Pere Joan. Requisits de les notificacions per correu.
- CANADELL ARMENGOL, Josep. Conceptes bàsics de protocol.
- FERNÁNDEZ DE CABRERA DALMAU, Pablo. ALTAnet : web de les administracions locals de Tarragona.
- GÓMEZ MASDEU, Albert. Estacions depuradores d'aigües residuals per a nuclis de menys de 2000 habitants.
- CARBONELL VILA, Tomàs; BACHILLER RIVERA, Mari Pau. Nova regulació de l'accés al crèdit local.
- MARGALEF LLEBARIA, Joaquim. L'Euro. Les empreses, els consumidors i l'Administració.
- BONO GISPERT, Octavi. El territori i la gestió de la destinació turística.
- BERNAUS GARCÍA, Silvestre. Contractació de les societats de capital públic.
- CARBÓ I SABATÉ, Salvador. El patrimoni com a element d'identitat d'un municipi.
- PRIMÉ VIDIELLA, Francesc. El Turisme en el Medi Rural com a model de Desenvolupament Sostenible.

SAM5.pdf [PDF]