Tarragona Cristiana: Índices

Tarragona Cristiana: Índices
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
1967
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
176

"Historia del arzobispado de Tarragona y del Territorio de su Provincia (Cataluña la Nueva)" La Tarragona Cristiana és l'obra magna d'Emili Morera, no solament per l'abast cronològic que aplega, sinó també per l'abundància informativa que facilita en qualsevol dels períodes estudiats i per tractar-se, sobretot, d'una obra pionera en el seu moment en quant a metodologia i interpretació de les fonts.