Tarragona Cristiana (Tom IV)

Tarragona Cristiana (Tom IV)
ISBN: 
84-88168-93-X
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
2001
Número edició: 
2
Nombre de pàgines: 
565
Preu: 
12.50€

"Historia del arzobispado de Tarragona y del Territorio de su Provincia (Cataluña la Nueva)"

La Tarragona Cristiana és l'obra magna d'Emili Morera, no solament per l'abast cronològic que aplega, sinó també per l'abundància informativa que facilita en qualsevol dels períodes estudiats i per tractar-se, sobretot, d'una obra pionera en el seu moment en quant a metodologia i interpretació de les fonts.

Índex:

 • Presentació
 • Capítulo I: Reinado de don Fernando II y doña Isabel I de Castilla, llamados los Reyes Católicos.
 • Capítulo II: Iglesia de Tarragona
 • Capítulo III: reinado de Carlos I el Emperador
 • Capítulo IV: reinado de Felipe II
 • Capítulo V: reinado de Felipe III
 • Capítulo VI: Iglesia de Tarragona
 • Capítulo VII: reinado de Felipe IV
 • Capítulo VIII: continuación del reinado de Felipe IV. Sublevación de los catalanes
 • Capítulo IX: Conclusión del reinado de Felipe IV
 • Capítulo X: reinado de Carlos II el Hechizado
 • Capítulo XI: iglesia de Tarragona
 • Índex
 • Índex alfabètic