SAMrevista: Servei d'Assistència Municipal, núm. 14

Submitted 7 anys 3 mesos ago by jejimenez.
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
2002
Nombre de pàgines: 
31

Sumari

  • JOSEP GONZÁLEZ ESCODA: Calendari
  • ENRIC BRULL ALABART: Les Cartes de Serveis: un camí per apropar-se a la Qualitat dels ajuntaments
  • PERE-JOAN TORRENT I RIBERT: Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Jurisdicció competent quan es demanda també l'asseguradora de l'Adminstració
  • M. PAU BACHILLER RIVERA: La Llei 18/2001, general d'estabilitat pressupostària i la seva repercussió, a l'àmbit local, en les operacions de crèdit i emissió de deute
  • DOLORS MICOLA PIÑOL: El Pacte de Santes Creus - Pacte per a l'ocupació de les comarques tarragonines
  • MARTA FERRERO: La gestió de Qualitat al turisme. Un objectiu també per al sector públic
  • CAROLINA RIÓN: El Gabinet de Comunicació: elaboració seguiment i avaluació del Pla de Comunicació
  • JOSEP RIBÉ FONTANILLAS: Gestionar la formació als ens locals
  • SILVESTRE BERNAUS GARCIA: Comptabilitat i tributació de les societats municipals

SAM14.pdf [PDF]