SAMrevista: Servei d'Assistència Municipal, núm. 15

Submitted 7 anys 3 mesos ago by jejimenez.
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
2002
Nombre de pàgines: 
26

  • JOSEP GONZÁLEZ ESCODA: Calendari
  • Breus
  • Tarragona Solidària
  • L'Arc Llatí
  • Premi a la Qualitat 2002
  • PERE-JOAN TORRENT I RIBERT, VERÒNICA BELÉN RECIO, MAITE GARCIA SOLSONA: Regulació del règim dels funcionaris locals mitjançant pactes, convenis o reglaments
  • JOSEPA ZAMORA BARCELÓ, ÀLEX GRAU ORTS: Comentaris a la llei de mesures relatives a la conciliació del treball amb la vida familiar
  • PILAR CASAS ROM, NÚRIA RUBIO: La difusió cultural, com a instrument de revaloració del territori. El programa de difusió cultural supracomarcal de la Diputació de Tarragona
  • GABRIEL SANZ BAEZA: Per a què serveix una Agenda 21 local?
  • OLGA PANÉ I MENA: Turisme i salut: conveni de col·laboració entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i el Consorci Hospitalari de Catalunya

SAM15.pdf [PDF]